Vilka är vi?

Bakom Akademin för Livslångt Lärande står RISE – Research Institutes of Sweden. Vårt uppdrag är att stötta offentlig sektor och vi kan därför vara den oberoende och neutrala part som behövs för att adressera utmaningarna offentlig sektor står inför. I Akademin för Livslångt Lärande samarbetar vi med en rad organisationer från näringslivet. Detta ger oss en unik palett av kunskap och expertis som vi erbjuder högsta beslutsfattare i offentlig sektor.

RISEs uppdrag garanterar en oberoende part
– Experter inom en mängd olika forskningsområden; digitalisering, AI, ledarskap, innovation, lärande
– Specialister på facilitering
– Starkt partnerskap med näringslivet

Läs mer om RISE på ri.se

Ett unikt koncept

Vi gör det tillsammans! Akademin för Livslångt Lärande är ett unikt koncept som samlar experter, näringsliv och drivna chefer i offentlig sektor för att adressera utmaningarna – tillsammans! Vi kombinerar utbildning med mötesplatser och nätverksbyggande. Här lär vi av andra – men också av varandra.

En arena för lärande

Klimatomställning, digitalisering, globalisering och en förändrad demografi är exempel på faktorer som ställer nya krav på kompetens. Som en konsekvens av dessa transformativa processer förändras arbetsuppgifter, processer, verktyg och metoder i samhället. Det ställer i sin tur nya krav på dig som leder utvecklingen av det offentliga Sverige.

Många ledare i offentlig sektor efterfrågar en oberoende arena för att diskutera dessa frågor. Därför har vi skapat Akademin för Livslångt Lärande, en arena för lärande med offentlig sektors behov i fokus. Här stöttar vi dig som högsta beslutsfattare i offentlig sektor att förstå din samtid och skapa vår framtid.