Om Akademin för Livslångt Lärande

Vi står bakom

Bakom Akademin för Livslångt Lärande står RISE – Research Institutes of Sweden. RISE har som uppdrag att stötta offentlig sektor och kan därför vara den oberoende och neutrala part som behövs för att adressera utmaningarna. Hos RISE finns experter inom en mängd olika forskningsområden – digitalisering, AI, ledarskap, innovation, lärande mm mm – och specialister på facilitering.

RISEs uppdrag garanterar en oberoende/neutral part
– Experter inom en mängd olika forskningsområden; digitalisering, AI, ledarskap, innovation, lärande
– Specialister på facilitering
– Starkt partnerskap med näringslivet

Läs mer om RISE på ri.se

Ett unikt koncept

Vi gör det tillsammans! Akademin för Livslångt Lärande är ett unikt koncept som samlar experter, näringsliv och drivna chefer i offentlig sektor för att adressera utmaningarna – tillsammans! Vi kombinerar utbildning med mötesplatser och nätverksbyggande. Här lär vi av andra – men också av varandra.

I samverkan med näringslivet

RISE har ett starkt partnerskap med näringslivet. I Akademin för Livslångt Lärande samarbetar vi med en rad andra organisationer som vill bidra till offentlig sektors utveckling.

En arena för lärande

Klimatomställning, digitalisering, globalisering och en förändrad demografi är några exempel på faktorer som ställer nya krav på kompetens. Som en konsekvens av dessa transformativa processer förändras arbetsuppgifter, processer, verktyg och metoder i samhället. Det ställer i sin tur nya krav på dig som leder utvecklingen av det offentliga Sverige.

Många ledare i offentlig sektor efterfrågar en oberoende arena för att diskutera dessa frågor. Därför har vi skapat Akademin för Livslångt Lärande, en arena för lärande med offentlig sektors behov i fokus.

Här stöttar vi dig som högsta beslutsfattare i offentlig sektor att förstå din samtid och skapa vår framtid. För Sverige behöver trygga och modiga ledare som kan leda utvecklingen mot en framtid som gynnar oss alla – invånare, medarbetare och företag.