Detta ingår

Säkrar varaktigt lärande

Akademin för Livslångt Lärande innehåller tre delar som säkrar varaktigt lärande; Accelerator, Fokus och Nätverk. Medlemskapet ger dig tillgång till samtliga delar.

Läs mer om de olika delarna nedan.

Så träffas vi
I Akademin för Livslångt Lärande träffas vi till allra största del online. Detta möjliggör för alla att delta, oavsett var i landet du befinner dig. Vid några tillfällen erbjuder vi möjlighet att träffas fysiskt.

Omfattning
Accelerator är den del som innebär störst åtagande under en koncentrerad tid på fem veckor. Den omfattar 8 halvdagsmoduler, varav en på plats i Stockholm. Vid några av tillfällen kan viss förberedelse mellan modulerna förekomma. När du går AfLL Accelerator förväntar vi oss att du deltar i modulerna.

Fokus och Nätverk erbjuds kontinuerligt över året och du väljer själv vilka tillfällen du är intresserad av att närvara vid.

Accelerator är en UTBILDNING som snabbt orienterar medlemmarna inom områden som kommer bidra till en förflyttning. Dessa områden är:
– Ledarskap och innovation
– Digitalisering
– Teknik
– Utforskande
– Invånarcentrering

Accelerator omfattar 8 halvdagsmoduler, de flesta online men en på plats i Stockholm. Varje modul leds av experter från oss på RISE och/eller våra samarbetspartners. Under 2023 erbjuder vi flera kursstarter: 17 januari, 21 mars, 12 september och 7 november. Föreläser gör bland andra:

  • Johan Eriksson, Google
  • Carl Heath, RISE
  • Jannike Åhlgren, RISE
  • Pontus Wärnestål, Halmstad Högskola

Dessutom föreläser ytterligare tiotalet forskare och experter från RISE, lärosäten samt näringslivet.

AfLL Nätverk sätter fokus på UTBYTET mellan medlemmarna. Här ges möjlighet att adressera frågor tillsammans med andra som har liknande utmaningar, bygga nätverk och lära tillsammans.

Träffarna inom AfLL Nätverk kommer ofta att vara interaktiva digitala arrangemang faciliterade av oss på RISE, men vi erbjuder också regelbundet fysiska event.

I AfLL Fokus är INNEHÅLLET i fokus. Här handlar det om att lära mer om aktuella ämnen som rör verksamheten. Till exempel hur cybersäkerhet berör din och organisationens roll, hur ny teknik som AI eller XR påverkar er organisation eller andra teman som medlemmarna vill lära mer om. Här finns alla möjligheter att vara med och påverka innehållet! RISE breda expertis och starka partnerskap med näringslivet gör att vi snabbt kan hitta experter på i stort sätt alla ämnen.

AfLL Fokus kan vara en inspirationslunch, en kortare föreläsning eller en lättsam aw med fokus på någon fråga.