Vad ingår i medlemskapet?

  • Accelerator: Intensivutbildning i form av 8 halvdagsmoduler
  • Fokus: Kontinuerlig påfyllnad av kunskap i form av seminarier utspridda över året
  • Nätverk: Återkommande träffar med andra deltagare för samtal och lära av varandra
  • Spets och bredd: Expertkunskap från RISE och samarbetspartners i näringslivet
  • Några av Sveriges bästa föreläsare, bland andra Johan Eriksson på Google samt Carl Heath och Jannike Åhlgren på RISE
  • Studiebesök

Kostnad: 49 000 kr för två personer från samma organisation. Medlemskapet gäller från och med nu fram till 31 januari 2024.

Så träffas vi

I Akademin för Livslångt Lärande träffas vi främst digitalt. Detta möjliggör för alla att delta, oavsett var i landet du befinner dig. Vid några tillfällen erbjuder vi möjlighet att träffas fysiskt.

Akademin för Livslångt Lärande innehåller tre delar som säkrar varaktigt lärande: Accelerator, Fokus och Nätverk. Medlemskapet ger dig tillgång till samtliga delar. Läs mer om de olika delarna här nedan.

Accelerator

Accelerator är en utbildning skräddarsydd för dig som högsta beslutsfattare i offentlig sektor. Du får ny kunskap inom de områden som är relevanta för omställningen i offentlig sektor just nu:
– Ledarskap och innovation
– Digitalisering
– Teknik
– Utforskande
– Invånarcentrering

Accelerator omfattar 8 halvdagsmoduler, de flesta online men en på plats i Stockholm. Varje modul leds av experter från oss på RISE och/eller våra samarbetspartners.

Nätverk

Nätverk sätter fokus på utbytet mellan er medlemmar. Här ges möjlighet att adressera frågor tillsammans med andra i samma position, med liknande utmaningar, att bygga nätverk och lära tillsammans. Träffarna är interaktiva digitala arrangemang faciliterade av oss på RISE, men vi erbjuder också regelbundet fysiska event.

Fokus

Fokus är innehållet i fokus. Här ses vi digitalt och fokuserar på aktuella ämnen som rör offentlig sektors utveckling. Det kan handla om cybersäkerhet, digitalisering eller om ny teknik som AI eller XR. Här finns alla möjligheter att vara med och påverka innehållet! RISE breda expertis och starka partnerskap med näringslivet gör att vi snabbt kan hitta experter på i stort sätt alla ämnen.

Fokus kan vara en inspirationslunch, en kortare föreläsning eller en lättsam aw med fokus på någon fråga.

Ny start Accelerator 12 September 2023

Praktisk information

Programstart den 12 september.
Därefter ses vi den 15 september, 19 september, 26 september, 3 oktober, 10 oktober, 13 oktober och 27 oktober.
Vi möts digitalt, endast 13 oktober innebär en fysisk träff i Stockholm. Alla föreläsningar spelas in så att du kan ta del av dem i efterhand.

Ny start Accelerator 7 November 2023

praktisk information

Programstart den 7 november.
Därefter ses vi den 10 november, 14 november, 21 november, 24 november, 28 november, 5 december och 19 december.
Vi möts digitalt, endast 5 december innebär en fysisk träff i Stockholm. Alla föreläsningar spelas in så att du kan ta del av dem i efterhand.