Förstå din samtid,
skapa vår framtid

Vi erbjuder en oberoende arena för lärande
för dig som leder det offentliga Sverige.

Är du redo att skapa vår framtid?

Världen förändras allt snabbare. Klimatomställning, digitalisering, globalisering, förändrad demografi är exempel på faktorer som ställer nya krav på kompetens. Som en konsekvens av dessa transformativa processer förändras arbetsuppgifter, processer, verktyg och metoder i samhället. Det ställer i sin tur nya krav på dig som leder utvecklingen av det offentliga Sverige. Enda sättet att fortsätta vara relevant är att ständigt fortsätta lära.

Många ledare i offentlig sektor efterfrågar en oberoende arena för att diskutera dessa frågor. Därför har vi skapat Akademin för Livslångt Lärande, en arena för lärande med offentlig sektors behov i fokus.

Här stöttar vi dig som högsta beslutsfattare i offentlig sektor att förstå din samtid och skapa vår framtid. För Sverige behöver trygga och modiga ledare som kan leda utvecklingen mot en framtid som gynnar oss alla – invånare, medarbetare och företag.

“Varje modul överträffade den andra med jättebra föreläsare som verkligen fick oss att tänka”
Sara Penje, Utvecklingschef Lidingö

Din kompetensförsäkring

I en snabbt föränderlig värld är det omöjligt att förutse vilken kunskap som kommer att behövas. Det enda vi vet är ATT ny kunskap kommer att behövas. Vi tror därför inte på paketerad utbildning.

Här erbjuds du istället ett medlemskap där du få tillgång till hela RISEs och våra partners expertkunskap – men också möjlighet att diskutera gemensamma utmaningar och lära av andra i samma position.

Vår vision

Trygga och modiga ledare som vågar leda utvecklingen mot vår gemensamma framtid.

Vi gör det tillsammans

I Akademin för Livslångt Lärande samarbetar vi med en rad andra organisationer som vill bidra till offentlig sektors utveckling.